Idag har de grävt ner dagvattenbrunnen och börjat bygga stenmuren vid övre tomtgränsen.

Blog Image

Blog ImageDagvattenbrunnen

Blog ImageInsidan av dagvattenbrunnen. Två inkommande rör: dränneringsavlopp och stuprörsavlopp. Ett utgående till kommunens dagvattenavlopp. Sand och grus faller ner till botten av brunnen.

Blog ImageStenmuren vid övre tomtgränsen.